Living Planet Symposium 2022

Podczas, odbywającej się w Bonn w dniach 23-27 maja, konferencji Living Planet Symposium, naukowcy z Centrum Teledetekcji, Instytutu Geodezji i Kartografii, przedstawili wyniki prac w projekcie GrasSAT – Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices.

Mgr Marcin Kluczek.

Prezentacja wyników miała miejsce podczas sesji: A3.04 Agriculture – Methods and Algorithms, Science, Applications and Policy, pierwszego dnia Konferencji.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019.

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowo działającego systemu do zarządzania produkcją użytków zielonych, głównie dla średnich oraz dużych gospodarstw w Polsce i Norwegii. W ramach projektu zostanie opracowana w pełni działająca platforma w postaci aplikacji desktopowej i mobilnej.