Badania terenowe

W dniach 22-23 czerwca miał miejsce drugi wyjazd terenowy, na łąki województwa podlaskiego, którego celem zebranie danych, mających służyć modelowaniu wagi biomasy świeżej i parametru LAI. Podczas wyjazdu, dokonano pomiarów na 19 polach testowych.