Konsorcjum

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum 4 jednostek naukowych oraz 1 firmy prywatnej:

  • Instytut Geodezji i Kartografii (Lider konsorcjum)
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Norwegian Institute of Bioeconomy Research
  • NORCE Norwegian Research Centre
  • GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło
Loga konsorcjantów