Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Norweski Instytut Badań nad Biogospodarką (NIBIO) przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego zarządzania zasobami, innowacyjności i tworzenia wartości poprzez badania i tworzenie wiedzy w obrębie przemysłu spożywczego, leśnego i innych gałęzi biobiznesu.
Biogospodarka to gospodarka, która wykorzystuje zasoby biologiczne z lądu i morza, a także odpady, jako surowce do produkcji żywności, energii oraz innych towarów i usług. NIBIO ma stać się wiodącym krajowym ośrodkiem rozwoju wiedzy w dziedzinie biogospodarki.
Celem Instytutu jest przyczynienie się do bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego zarządzania zasobami, innowacji i tworzenia wartości poprzez badania i produkcję wiedzy w zakresie żywności, leśnictwa i innych bioprzemysłów. NIBIO dostarcza badania, wsparcie menedżerskie i wiedzę do wykorzystania w ramach narodowej gotowości, jak również dla przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. Około 700 pracowników jest obecnych we wszystkich częściach kraju. Główne biuro znajduje się w Ås w Akershus, tuż obok Oslo.
NIBIO podlega Ministerstwu Rolnictwa i Żywności jako agencja administracyjna ze specjalnymi uprawnieniami i własną radą nadzorczą.