Norwegian Research Centre (NORCE)

Norwegian Research Centre NORCE jest niezależnym instytutem badawczym, który prowadzi badania zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego, aby ułatwić świadome i zrównoważone wybory na przyszłość. Prowadzimy badania i innowacje w zakresie energii, ochrony zdrowia, klimatu, środowiska, społeczeństwa i technologii. Nasze rozwiązania dotyczą kluczowych wyzwań dla społeczeństwa i przyczyniają się do tworzenia wartości na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

NORCE dostarcza rozwiązań dla kluczowych wyzwań społecznych i przyczynia się do tworzenia wartości na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Instytut przyczynia się do dostosowania przemysłu i biznesu – w połączeniu z przedsiębiorstwami i uniwersytetami, klastrami i centrami. Ponadto NORCE pełni ważną rolę w opartej na badaniach odnowie sektora publicznego.

NORCE posiada system zarządzania (MAPS), który jest w zatwierdzonej zgodności z wymaganiami podanymi w normie NS-EN ISO 9001:2015 i NS-EN ISO 14001:2015. Instytut aktywnie pracuje nad promowaniem równości płci, równowagi płci i różnorodności wśród swoich pracowników i studentów, a także nad stworzeniem bezpiecznego i integracyjnego środowiska pracy.