GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło

Firma GEOMATIC, założona przez Michała Wyczałka-Jagiełło w 2005 roku, jest liderem w dziedzinie teledetekcji satelitarnej i lotniczej, fotogrametrii oraz automatyzacji procesów przetwarzania obrazu i mapowania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami na rynkach krajowych i zagranicznych, zarówno w sektorze komercyjnym jak i badawczo-rozwojowym.

Jesteśmy dumni z licznych zrealizowanych projektów B+R, z których wiele było prowadzonych na zlecenie prywatnych firm, instytucji rządowych oraz partnerów zagranicznych. Nasze zaangażowanie w dziedzinie fotogrametrii i teledetekcji jest szczególnie widoczne w ramach naszej pracy jako Project Managera w polskiej edycji projektu LUCAS 2009, 2012, 2015 i 2018, prowadzonego przez EUROSTAT.

Oprócz tego, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło realizuje projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, takie jak „Budowa wysokorozdzielczej kamery wielospektralnej wraz z aplikacją do wstępnej, automatycznej obróbki pobranych obrazów” czy „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy lotniczej umożliwiającej średnio- i wielkopowierzchniowy pomiar spektralny obszarów rolniczych”.

Nasze silne powiązania osobowe i kapitałowe ze spółkami zależnymi umożliwiają nam także realizację innowacyjnych projektów B+R w obszarze przetwarzania i zbioru biomasy typu agro.