Publikacje i konferencje

Publikacje:
Dąbrowska-Zielińska K., Goliński P., Jørgensen M., Davids C., Persson T., 2021, Tools for
information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, Proceedings of the 21st Symposium of the European Grassland Federation Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, Grassland Science in Europe, Vol. 26, pp. 214-216. 

ARTYKUŁ


Konferencje:
Dąbrowska-Zielińska K., Goliński P., Jørgensen M., Davids C., Persson T., 2021, Tools for
information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, 21st Symposium of the European Grassland Federation Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, 17 – 19 May 2021, online hosted by the Universität Kassel (Germany). 

ABSTRAKT

Grzybowski P., Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Kluczek M., Goliński P., Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2022, GrasSAT – system do zarządzania produkcją użytków zielonych, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i
Teledetekcji, 26 – 28 września 2022, Kraków.

Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Bochenek Z., Kluczek M., Goliński P., Persson T., Davids
C., Wyczałek-Jagiełło M., 2022, Tools for information to farmers on grasslands yields under
stressed conditions to support management practices, Living Planet Symposium, 23 – 27 May 2022, Bonn, Germany. 

POSTER


Kluczek M., Dąbrowska-Zielińska K., Bartold M., Gurdak R., Goliński P., Jørgensen M.,
Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2023, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych
do wspomagania zarządzania użytkami zielonymi – projekt GrasSAT, V Ogólnopolska
konferencja dla stutendów i doktorantów „Środowisko przyrodnicze jako obszar badań”, 25
maja 2023, Poznań. 

ABSTRAKT