Publikacje i konferencje

Publikacje:
Dąbrowska-Zielińska K., Goliński P., Jørgensen M., Davids C., Persson T., 2021, Tools for
information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, Proceedings of the 21st Symposium of the European Grassland Federation Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, Grassland Science in Europe, Vol. 26, pp. 214-216. 

ARTYKUŁ


Konferencje:
Dąbrowska-Zielińska K., Goliński P., Jørgensen M., Davids C., Persson T., 2021, Tools for
information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, 21st Symposium of the European Grassland Federation Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, 17 – 19 May 2021, online hosted by the Universität Kassel (Germany). 

ABSTRAKT

Grzybowski P., Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Kluczek M., Goliński P., Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2022, GrasSAT – system do zarządzania produkcją użytków zielonych, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i
Teledetekcji, 26 – 28 września 2022, Kraków.

Gurdak R., Dąbrowska-Zielińska K., Bochenek Z., Kluczek M., Goliński P., Persson T., Davids
C., Wyczałek-Jagiełło M., 2022, Tools for information to farmers on grasslands yields under
stressed conditions to support management practices, Living Planet Symposium, 23 – 27 May 2022, Bonn, Germany. 

POSTER


Kluczek M., Dąbrowska-Zielińska K., Bartold M., Gurdak R., Goliński P., Jørgensen M.,
Persson T., Davids C., Wyczałek-Jagiełło M., 2023, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych
do wspomagania zarządzania użytkami zielonymi – projekt GrasSAT, V Ogólnopolska
konferencja dla stutendów i doktorantów „Środowisko przyrodnicze jako obszar badań”, 25
maja 2023, Poznań. 

ABSTRAKT

Advancing Crop Yield Predictions: AQUACROP Model Application in Poland’s JECAM Fields,
Remote Sensing 2024, Ewa Panek-Chwastyk, Ceren Nisanur Ozbilge, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Radosław Gurdak


Application maps in precision agriculture – grassland production management in
Poland, Quaestiones Geographiceae 2024, Anna Markowska, Katarzyna Dąbrowska-
Zielińska, Konrad Wróblewski, Dariusz Ziółkowski, Piotr Goliński, Michał Wyczałek

Assessment of Grassland Biomass Prediction Using AquaCrop 2 Model: Integrating Sentinel-2 Data and Ground Measurements 3 in Wielkopolska and Podlasie Regions, Poland, 2024, Ewa Panek-Chwastyk, Ceren Nisanur Ozbilge, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Konrad Wróblewski

Comparative Analysis of Evapotranspiration Estimates 2 applying data from: Ground Station, ERA5-Land, and MODIS 3 with ECOSTRESS Observations across Grasslands in Central-4 Western Poland, 2024, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Ewa Panek-Chwastyk, Maciej Jurzyk, Konrad Wróblewski


Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices – the GrasSAT project, 2024, Dąbrowska-Zielińska K, Goliński P., Jørgensen M., Davids C.4 and Persson T.


Mapping management intensity in grasslands with synergistic use of Sentinel-1 and Sentinel-2 satellite images, 2024, Marcin Kluczek, Maciej Bartold, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Konrad Wróblewski, Piotr Goliński, Barbara Golińska


In-situ measurements techniques in remote sensing research over grasslands, Miscellanea
Geographica 2024, Magdalena Łągiewska, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Radosław Gurdak, Patryk Grzybowski


Integrating Copernicus LMS with Ground Measurements Data for Leaf Area Index and
Biomass assessment for Grasslands in Poland and Norway, Remote Sensing 2024,
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Konrad Wróblewski, Piotr Goliński, Alicja Malińska, Maciej
Bartold, Magdalena Łągiewska, Marcin Kluczek, Ewa Panek-Chwastyk, Dariusz Ziółkowski,
Barbara Golińska, Anna Markowska, Karol Paradowski