Konferencja

W dniu 24 stycznia w sali balowej Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Konferencja poświęcona wynikom nadań prowadzonych w projekcie Grassat, który jest finansowany przez Fundusze Norweskie i realizowany we współpracy z dwiema instytucjami z Norwegii NIBIO i NORCE.

     Projekt dotyczy opracowania mobilnych narzędzi dla rolników, umożliwiających przekazywanie informacji na temat plonów z użytków zielonych w warunkach skrajnych w celu wsparcia praktyk zarządzania. Celem projektu jest powstanie aplikacji, która ułatwi rolnikom lepsze gospodarowanie plonami.

     W czasie konferencji zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowych badań, przeprowadzonych na dwóch obszarach w Polsce, Podlasie i Wielkopolska oraz w Norwegii. Była również możliwość spotkania się z naukowcami z Polski i Norwegii.

Konferencja

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii wraz z partnerami projektu: Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznianiu, firmą Geomatic, Instytem NIBIO  oraz Instytutem Norce serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej Konferencji pt.

“Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices”
„Narzędzia do przekazywania rolnikom informacji na temat plonów z użytków zielonych w warunkach skrajnych w celu wsparcia praktyk zarządzania”

Konferencja obędzie się 24.01.2024 w Warszawie, w gmachu Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 3

Projekt Grassat – „Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices” jest finansowany przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, w ramach Funduszy Norweskich.

Chęć udziału stacjonarnego prosimy potwierdzić na adres email marzena.kasperek@igik.edu.pl.

Living Planet Symposium 2022

Podczas, odbywającej się w Bonn w dniach 23-27 maja, konferencji Living Planet Symposium, naukowcy z Centrum Teledetekcji, Instytutu Geodezji i Kartografii, przedstawili wyniki prac w projekcie GrasSAT – Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices.

Mgr Marcin Kluczek.

Prezentacja wyników miała miejsce podczas sesji: A3.04 Agriculture – Methods and Algorithms, Science, Applications and Policy, pierwszego dnia Konferencji.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019.

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowo działającego systemu do zarządzania produkcją użytków zielonych, głównie dla średnich oraz dużych gospodarstw w Polsce i Norwegii. W ramach projektu zostanie opracowana w pełni działająca platforma w postaci aplikacji desktopowej i mobilnej.