Konferencja

Centrum Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii wraz z partnerami projektu: Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznianiu, firmą Geomatic, Instytem NIBIO  oraz Instytutem Norce serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej Konferencji pt.

“Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices”
„Narzędzia do przekazywania rolnikom informacji na temat plonów z użytków zielonych w warunkach skrajnych w celu wsparcia praktyk zarządzania”

Konferencja obędzie się 24.01.2024 w Warszawie, w gmachu Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 3

Projekt Grassat – „Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices” jest finansowany przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, w ramach Funduszy Norweskich.

Chęć udziału stacjonarnego prosimy potwierdzić na adres email marzena.kasperek@igik.edu.pl.