Strona główna

GrasSAT – Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices

Program/nr konkursu: Program „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres trwania projektu: czerwiec 2020 – czerwiec 2023
Kierownik projektu: Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska

PARTNERZY:

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest opracowanie kompleksowo działającego systemu do zarządzania produkcją użytków zielonych, głównie dla średnich oraz dużych gospodarstw w Polsce i Norwegii. W ramach projektu zostanie opracowana w pełni działająca platforma w postaci aplikacji desktopowej i mobilnej.