Contact

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
fax: 61 848 7146
rektorat@up.poznan.pl

Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Zygmunta Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
sekretariat:
tel.: +48 22 329-19-00
faks: +48 22 329-19-50
email igik@igik.edu.pl

Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Postboks 115
NO-1431 Ås
Phone +47 406 04 100

NORCE Norwegian Research Centre
Postal Address: P.O.B 22 Nygårdstangen
NO-5838 Bergen
E-mail: post@norceresearch.no
Phone: +47 56 10 70 00

GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło
ul. Św. Jerzego 24/2
61-546 Poznań, POLAND
michal@wyczalek.pl